Skip to content

Informatie coronavirus

Op deze pagina houden wij u op de hoogte omtrent maatregelen op onze school. Staat het antwoord op uw vraag niet tussen deze updates? Stuur dan een mail aan info@sondervick.nl.

 

Update 16 november
Vorige week werden 2 medewerkers en 1 leerling positief getest. Volgens de inmiddels bekende procedure hebben zij in samenspraak met de GGD een bron- en contactonderzoek uitgevoerd en zij de nauwe contacten op de hoogte gebracht.

Update 9 november
Vorige week ontvingen we van 6 leerlingen en 2 medewerkers het bericht dat ze positief getest zijn. Volgens de inmiddels bekende procedure hebben zij in samenspraak met de GGD een bron- en contactonderzoek uitgevoerd en zij de nauwe contacten op de hoogte gebracht.

Update 2 november
Vorige week ontvingen we van 8 leerlingen en 1 medewerker het bericht dat ze positief getest zijn. De betreffende leerlingen en medewerker hebben in samenspraak met de GGD een bron- en contactonderzoek uitgevoerd. De nauwe contacten zijn door hen op de hoogte gebracht.

Update 26 oktober
Na de herfstvakantie ontvingen we van 4 leerlingen en 4 medewerkers het bericht dat ze positief getest zijn. De betreffende leerlingen en medewerkers hebben in samenspraak met de GGD een bron- en contactonderzoek uitgevoerd. De nauwe contacten zijn door hun op de hoogte gebracht.

Update 16 oktober
Tot nu toe zijn dit schooljaar 3 medewerkers en 7 leerlingen positief getest op corona.

Dat zijn relatief weinig besmettingen en dat willen we graag zo houden. Daarom hebben we na afstemming met de medezeggenschapsraad (PMR) en de leerlingenraad besloten dat het dragen van een mondkapje na de herfstvakantie verplicht is op onze school.
Brief aan leerlingen en ouders

Update 12 oktober
Afgelopen weekend kregen we het bericht dat een van onze OOP-medewerkers (onderwijs ondersteunend personeel) positief getest is. Uit het bron- en contactonderzoek blijkt dat er geen medewerkers of leerlingen preventief in quarantaine hoeven.

Update 6 oktober
Vandaag kregen we het bericht dat één van onze medewerkers positief getest is. Deze medewerker is voornamelijk werkzaam in gebouw D. Naar aanleiding van het bron- en contactonderzoek is één leerling preventief thuis.

Ook een leerling van onze school is besmet met het coronavirus. We hebben contact gehad met de GGD over hoe te handelen. Zij geven aan dat wij de klas en clustergroepen niet naar huis hoeven te sturen en volgen de ontwikkelingen binnen de school nauwgezet. De betreffende klassen zijn op de hoogte gebracht door een brief. Op verzoek van de GGD voert de leerling zelf een bron- en contactonderzoek uit.

Update 2 oktober
Met ingang van maandag 5 oktober verwachten we dat leerlingen, medewerkers en bezoekers een mondkapje dragen bij verplaatsingen binnen school.
Brief aan ouders en leerlingen

Mag mijn kind wel of niet naar school?
Op basis van de richtlijnen van het RIVM is een beslisboom ontwikkeld voor ouders en kinderen vanaf circa 12 jaar in het voortgezet onderwijs, die mogelijk coronaklachten hebben. Je kunt dit schema gebruiken om te bepalen of je met corona-gerelateerde klachten wel of niet naar school mag komen.  https://www.vo-raad.nl/nieuws/beschikbaar-beslisboom-12-thuisblijven-of-naar-school-werk.

Update 24 september
Door de GGD is bij een medewerker van onze school een besmetting met het coronavirus geconstateerd. Na overleg met de GGD blijft deze medewerker preventief thuis. De GGD start een bron- en contactonderzoek. De GGD-arts heeft ons laten weten dat op dit moment op basis van de huidige richtlijnen geen verdere maatregelen door en op school genomen moeten worden, anders dan die al zijn uitgezet. Alle leerlingen en hun ouders ontvingen een brief hierover.

Update 14 september
We krijgen regelmatig de vraag van ouders/verzorgers of hun kind zich moet laten testen. Wij volgen hierin de richtlijnen van de GGD. Deze richtlijnen kunt u nalezen op de site van de GGD.

Update 21 augustus
Wij zijn heel erg blij dat we weer alle leerlingen tegelijk mogen ontvangen op school. 
Wel is het belangrijk dat iedereen zich houdt aan een aantal maatregelen. In deze update geven wij informatie over wat wij als school hieraan doen en wat wij van onze leerlingen verwachten. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email