Skip to content

Minilesjes tweetalig onderwijs

TTO, let's give it a go!

Goede kennis van het Engels wordt steeds belangrijker. Steeds meer vervolgstudies worden in het Engels gegeven. Ook in het bedrijfsleven is Engels steeds vaker de voertaal. Tweetalig onderwijs geeft je een goede start. Met twee talen kun je de hele wereld aan. Maar het is niet alleen de Engelse taal die bij tweetalig onderwijs centraal staat. In de lessen is ook veel aandacht voor wereldburgerschap.

Op mavo, havo en vwo
Op het Sondervick College kun je tweetalig onderwijs volgen op mavo, havo en vwo. Je krijgt veel vakken zoals bijvoorbeeld biologie, geschiedenis en gym in het Engels. Je zult merken dat het al snel heel gewoon is om steeds Engels te praten.

Ervaar het zelf!
Denk je nu, hoe werkt dat in de praktijk? Zou ik dat echt kunnen? Zou ik dat wel leuk vinden? Tijdens de proefmiddag TTO kun je het zelf ervaren! Op woensdagmiddag 10 februari van 15.15 uur tot 16.30 uur bieden we leerlingen van groep 8 (met mavo/vmbo gt, havo en vwo advies) de mogelijkheid om een aantal TTO-lesjes te volgen. Geschiedenis bijvoorbeeld, maar dan in het Engels. Dan krijg je een beetje een idee hoe dat gaat. Meld je aan vóór vrijdag 5 februari.

De geplande minilesjes op 13 januari kunnen vanwege de scholensluiting niet doorgaan. We hebben de minilesjes daarom verplaatst naar 10 februari. Indien de schoolgebouwen dan nog steeds gesloten zijn verzorgen we de minilesjes online via Teams.

Inschrijfformulier 

Zit je in groep 7 of 8? Er is nog veel meer te doen!

Het kan zijn dat in verband met corona bepaalde activiteiten verplaatst of aangepast worden.
Houd deze website in de gaten voor actuele informatie.​