Skip to content

Schoolkosten

Ouderbijdrage

In de eerste schoolweek ontvangt je ouder/verzorger een ‘contract vrijwillige ouderbijdrage’. Zij kunnen op dit contract aangeven of je wel of niet deelneemt aan de vermelde activiteiten. Gedurende het schooljaar vindt een aantal activiteiten plaats. Dit betreft activiteiten gericht op de individuele vorming en de groepsvorming, loopbaanoriëntatie, sociaal-emotionele begeleiding of activiteiten in de sfeer van kennismaking. Bijvoorbeeld schoolfeesten, kerstactiviteit, carnavalsbal, schaatsdag, zwemmen, barbecueën, kanoën, film en afsluiting van het schooljaar. Het totale overzicht van de te betalen ouderbijdrage, zoals kosten voor excursies, buitenlandse reizen, beroepskleding en introductie lees je hier.