Skip to content

Extra studiebegeleiding

De afgelopen twee schooljaren zijn door corona nogal anders verlopen dan gebruikelijk. Voor een aantal leerlingen heeft dat ertoe geleid dat ze achterstanden hebben opgelopen en moeite hebben om hun schoolwerk zelfstandig weer op de rit te krijgen. Om deze achterstanden in beeld te brengen hebben we vorig schooljaar diverse onderzoeken uitgevoerd. Een van deze onderzoeken bestond uit  een vragenlijst onder leerlingen en ouders. Daarnaast hebben we samen met docenten en het ondersteuningsteam de behoefte aan ondersteuning geïnventariseerd. We vertellen u graag meer over de extra begeleiding die wij aan gaan bieden.

Vakspecifieke studiebegeleiding
De overheid heeft subsidiegeld beschikbaar gesteld waarmee we studiebegeleiding voor een aantal leerlingen kunnen bekostigen. Na een inventarisatie onder mentoren zijn leerlingen geselecteerd die studiebegeleiding vanuit Spectrum Brabant ontvangen. Deze studiebegeleidingsgroep start na de herfstvakantie. Zij krijgen begeleiding tot aan de kerstvakantie. De leerlingen die hiervoor in aanmerking komen worden door de mentor op de hoogte gebracht. Brugklassers en eindexamenleerlingen worden niet in deze selectie meegenomen. Brugklassers krijgen eerst de tijd om te wennen aan het voortgezet onderwijs. Na deze opstart kunnen zij ook in aanmerking komen voor deze studiebegeleiding. Aan de hand van de eerste rapporten selecteren wij de leerlingen die na de kerstvakantie in aanmerking komen voor de tweede reeks studiebegeleiding. Voor eindexamenleerlingen bieden wij begeleiding toegespitst op het examen aan.

Eindexamentraining
We bieden al onze eindexamenleerlingen extra begeleiding en examentraining aan. Meer informatie ontvangen zij van hun mentor.

Huiswerk onder toezicht
Leerlingen die het lastig vinden om thuis hun huiswerk te maken kunnen dit na de herfstvakantie onder toezicht van een surveillant op school doen. Deze extra ondersteuning bieden wij gratis aan. Meer informatie over de tijdstippen en de mogelijkheid om aan te melden volgt binnenkort.

Heeft u vragen over extra begeleiding?
Neem dan contact op met de manager onderwijs van uw kind.